Polacy dotarli na kontynent amerykański w grupie pierwszych osadników. Namówił ich do tego brytyjski kapitan John Smith, który był pod wrażeniem umiejętności polskich rzemieślników. W pierwszej stałej kolonialnej osadzie, Jamestown w stanie Wirginia, produkowali oni wyroby ze szkła, mydło, żywicę, smołę i potaż. W 1619 r. zorganizowali pierwszy strajk na kontynencie amerykańskim, gdy odmówiono im prawa głosowania w wyborach. Ponieważ ich praca była ważna dla sukcesu gospodarczego kolonii, władze uległy presji i zmieniły swoją decyzję.

„Wałkowanie Ameryki”, Marek Wałkuski. Wydawnictwo HELION, 2012. ISBN 978-83-246-6473-3.