Kiedy czasem o zmierzchu ja i David siedzimy na kanapie, układa mi się do snu na kolanie, ogrzewając piórami moją nogę, i zamyka jedno oko. Drugie jest otwarte i całkowicie świadome. „Śpi z twojej strony?” – pytamy się wtedy nawzajem. Półkule ptasiego mózgu przechodzą w stan snu i czuwania na zmianę: oko półkuli „uśpionej”, o niższej częstotliwości fal mózgowych, drzemie. (Badania wśród kaczek dowiodły, że zwierzę na końcu pogrążonego we śnie szeregu jedno oko ma zawsze otwarte).

„Corvus. Życie wśród ptaków”, Esther Woolfson. Tłum. Adam Pluszka, Joanna Wajs. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012. ISBN 978-83-7747-352-8.